XMas Concert

Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Link đặt vé https://nvt-prohouse.vn/