Kỉ niệm 30 năm bệnh viện Hồng Ngọc

Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội (sự kiện nội bộ)