Đại học Công nghiệp TP.HCM

Sân Vận Động Quân Khu 7, TP.HCM